• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Παπαχαρίσης' | 24 Ιουνίου 2015, 12:40

    Όλο το διδακτικό προσωπικό το οποίο εκλέγεται με διαδικασίες προκήρυξης θέσεων να ψηφίζει σε μια κάλπη με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) ή να υπάρχει διαφορετική κάλπη για κάθε κατηγορία προσωπικού με τα ποσοστά που ορίζει το σ/ν.