• Σχόλιο του χρήστη 'Nancy' | 24 Ιουνίου 2015, 15:49

    Σχετικά με το άρθρο 3.1: Η διαρμόφωση της εκλογής πρυτάνεων κατά πλειοψηφία ουσιαστικά από το σώμα των προπτυχιακών φοιτήτων, σε συνέργια με την κατάργηση της ηλεκτρονικής ψήψου, δυστυχώς καταδικάζει τις όποιες φειδώλες προσπάθειες έγιναν τα τελευταία χρόνια για εκσυγχρονισμό των ελληνικών πανεπιστημίων. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο μέτρο ενισχυεί τα φαινόμενα εκλόγης "φοιτητοπατέρων", τα οποία έμεις που έχουμε ζήσει την πραγματικότητα των ελληνικών πανεπιστημιών την τελευταια 15ετία τα έχουμε βιώσει βαθιά στο δέρμα μας, και ενισχύεται ασύστολα ο πολιτικός χρωματισμός και ο κομματισμός στα φοιτητικά όργανα. Παράλληλα, η ακαδημαϊκή ελευθερία, την όποια το υπουργείο θέλει με κάθε μέσο να προστατεύσει, καταργείται, ή μαλλόν για να το θέσω πιο σωστά περιορίζεται εις βάρος των υπόλοιπων πανεπιστημιακών "φυλών" (πχ μονιμό προσωπικό, και μεταππτυχιακοί φοιτητές). Δηλαδή, οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η θητεία σε ενα ελληνικό πανεπιστημίο περιορίζεται στα 4-5 χρόνια (ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε), έχουν καλυτερή γνωσή των ακαδημαϊκών διαδικασίων και συμφερόντων από το προσωπικό και τους ερευνητές, στους όποιους στο κάτω-κάτω της γραφής όφειλουμε την όποια αναγνωρισιμότητα έχουν τα πανεπιστημία μας εντός και εκτός συνόρων; Απόρω με τη λόγικη με την οποία προκύπτουν αυτοί οι συντελεστές και λυπούμαι βαθύτατα για την νέα απόπειρα απαξίωσης των ακαδημαϊκων διαδικασίων.