• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Κριτσινέλης' | 24 Ιουνίου 2015, 18:58

    Κύριε Υπουργέ, θέλω και εγώ με την σειρά μου να αναφερθώ στο θέμα που υπάρχει σε εκκρεμότητα από το 2009 για τους πτυχιούχους του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ. Όπως χιλιάδες άλλοι που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία για την απόκτηση γνώσεων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έτσι και εγώ προχώρησα το 2010 στο να καταθέσω την αίτησή μου στο εν λόγω πρόγραμμα έχοντας υπόψιν μου το ΠΔ του 2009 όσο αφορά τα επαγγελματικά διακαιώματα που «δίνει» στους πτυχιούχους του. Με έκπληξή μου, όμως, έχω διαπιστώσει ότι το ΠΔ αυτό παραμένει ανενεργό στερώντας ουσιαστικά από τους απόφοιτους στοιχειώδη επαγγελματικά διακαιώματα και θέτοντας τους ουσιαστικά στο περιθώριο. Προς αποκατάσταση αυτού είναι αναγκαία η ένταξη τους στις ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ33. Είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν οι χιλιάδες απόφοιτοι του και να μην κρεμάνε απλά στον τοίχο το πτυχίο ενός δημόσιου ΑΕΙ. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να αποκαταστήσετε αυτήν την εκκρεμότητα και να ισχύσει τελικά το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση, β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα». Στο ίδιο άρθρο, αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς: α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους, (Κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΔ), β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα». Προσβλέποντας στις ενέργειες σας. Με εκτίμηση, Νίκος Κριτσινέλης