• Σχόλιο του χρήστη 'Καθ. Θωμάς Σφηκόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ' | 25 Ιουνίου 2015, 09:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στις αρμοδιότητες Συγκλήτου να προστεθεί: Η Σύγκλητος αναθέτει στον ΕΛΚΕ κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ και εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. Η αρμοδιότητα αυτή δεν μεταβιβάζεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο.