• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΚ' | 25 Ιουνίου 2015, 10:47

    Θα ήταν δίκαιο όλο το διδακτικό προσωπικό το οποίο εκλέγεται με διαδικασίες προκήρυξης θέσεων να ψηφίζει σε μια κάλπη με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) ή να υπάρχει διαφορετική κάλπη για κάθε κατηγορία προσωπικού με τα ποσοστά που ορίζει το σ/ν.