• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Προσωπικού ΕΑΑ' | 25 Ιουνίου 2015, 17:31

    Η γνώμη του προσωπικού των Ινστιτούτων πρέπει εμπράκτως να επηρεάζει την εκλογή του Διευθυντή. Ένας εκλεγμένος κατ’ αυτόν τον τρόπο Διευθυντής θα έχει σε μεγαλύτερο βαθμό την υποστήριξη του προσωπικού, έχοντας την αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ένα άβουλο όργανο και θα συμμετέχει πιο ενεργά στις δραστηριότητες του ινστιτούτου. Οπότε πρέπει το προσωπικό να μπορεί να βαρύνει την απόφαση εκλογής με ένα ψήφο στην επιτροπή. Θα πρέπει δηλαδή είτε να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του προσωπικού στην επιτροπή είτε η γνώμη του, κατόπιν εκλογικών διαδικασιών, αυτοδικαίως να προσμετρείται ως ένας ψήφος της επιτροπής υπέρ του επιλεγμένου υποψηφίου.