• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρούση Γεωργία' | 25 Ιουνίου 2015, 18:50

    Το προτεινόμενο άρθρο 11 του νομοσχεδίου βρίθει από λανθασμένες ρυθμίσεις. Καταρχήν ενώ το Bachelor παντού στην Ευρώπη είναι τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών σύμφωνα και με τη διαδικασία της Bologna, εδώ ορίζεται ως τετραετούς φοιτήσεως. Είναι απορίας άξιο τι θα γίνει με τα πτυχία των ΤΕΙ που είχαν διάρκεια σπουδών τα 7 εξάμηνα και έχουν αναγνωριστεί ως Βασικοί Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτά δεν είναι Bachelor? Τι είναι? Με τους τριετείς τίτλους σπουδών Bachelor του εξωτερικού τι θα γίνει? Κατά δεύτερον ορίζεται ότι στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα ανήκουν μόνο τα τετραετή πτυχία από ΑΕΙ. Δηλαδή τα πτυχία με 180 ECTS που θα ανήκουν? Στο 5ο επίπεδο μαζί με τα ΙΕΚ? Απίστευτες ρυθμίσεις που εξομοιώνουν τίτλους σπουδών Ανώτατης Βαθμίδας (άρθρο 5 παρ' 12 γ΄του Ν.2916/01) με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Εδώ μιλάμε για πλήρη κατάρρευση της λογικής. Τρίτον υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι πτυχίων ΤΕΙ με 7 εξάμηνα σπουδών που έχουν αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών. από ΔΙΚΑΤΣΑ και ΔΟΑΤΑΠ. Αυτοί άραγε σε πιο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα καταταχθούν? Κανονικά ανήκουν στο 7ο επίπεδο, αλλά έτσι όπως έχει η προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται νομικό κενό !! Δηλαδή ο νόμος αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί νομικά κενά τα οποία αντίκεινται καθαρά στην Ευρωπαική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τέταρτον αντί το Υπουργείο να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του ΣτΕ (ΣτΕ 4917/12 και ΣτΕ 2544/13) και να προωθήσει τα εκκρεμή σχέδια Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, σπεύδει να αναγνωρίσει το δίπλωμα των Πολυτεχνείων ως επίπέδου Master. Αυτό είναι ηθικό? Πιο πράγμα επείγει πιο πολύ? Αυτό που εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια και που με ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί παρανομία του κράτους, η ένα απλό συντεχνιακό αίτημα των Πολυτεχνείων και του ΤΕΕ? Με ιδιαίτερη εκτίμηση