• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛ. ΑΕΙ-ΑΘΗΝΑ' | 26 Ιουνίου 2015, 07:41

    ΑΡΘΡΟ 4 §4 Να απαλειφθεί τελείως η περίπτωση είτε της ενεργοποίησης είτε της περαιτέρω ισχυροποίησης των Ανωνύμων Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μέσω της διάταξης του άρθρου 4, παράγραφος 4. Παραδείγματα αδιαφάνειας, κακοδιαχείρισης και σκανδάλων έχουν υπάρξει στο παρελθόν και οφείλονται σε αυτό που έχει καταγγελθεί επανειλημμέναˑ δηλαδή, στο καθεστώς της Ανώνυμης Εταιρείας, στο δήθεν ‘’ανεξάρτητο’’ και ‘’ευέλικτο’’ νομικό τους καθεστώς. Μία προσωρινή λύση θα ήταν η διεύρυνση του σκοπού των ΕΛΚΕ (άρθρ. 1, παράγρ. 2 της ΚΑ 679/1996 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010) ώστε να περιλάβει και την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των ΑΕΙ, υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης. Άλλωστε, κατά μία έννοια, αυτές οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες «για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ……..» (άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010 που τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΑ 679/1996). Είναι εν τέλει διαφορετικό η εποπτεία από την Σύγκλητο ενός οργάνου διαχείρισης κονδυλίων (όπως ο ΕΛΚΕ) και τελείως διαφορετικό (όπως ήθελε και το άρθρο 58 του Ν. 4009/2011) η Ανώνυμη Εταιρεία με μέτοχο το ΑΕΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.