• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΝΑ Ρ.' | 26 Ιουνίου 2015, 10:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Τα τμήματα θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλα στη Σύγκλητο και από τους Προέδρους τους, αλλιώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας ενδιάμεσος ανάμεσα στον Πρόεδρο και τη Σύγκλητο. Επιπλέον, οι Πρόεδροι είναι οι θεσμικοί εκπρόσωποι των Τμημάτων και φέρουν και την αντίστοιχη διοικητική ευθύνη. Οι εκπρόσωποι των κατηγοριών των εργαζομένων ορίζονται από τα συλλογικά τους όργανα και εκπροσωπούν την αντίστοιχη κατηγορία. Με ποιο σκεπτικό υπάρχει εκπρόσωπος του συλλόγου ΔΕΠ στη Σύγκλητο; Εφόσον πρόκειται για θεσμικό όργανο γιατί η συμμετοχή καθορίζεται και από μη θεσμικά όργανα; "γ) Στις περιπτώσεις που η Σύγκλητος πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης δύναται " -- Επαναδιατύπωση, "γ) Στις περιπτώσεις που στη Σύγκλητο..."