• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδώρα Τίκα' | 26 Ιουνίου 2015, 12:11

    Δυστυχώς, όπως στον ισχύοντα νόμο, έτσι και στον προτεινόμενο δεν υπάρχει ρητή ρυθμιστική διάταξη για την ένταξη του επιστημονικού (μη-διοικητικού) προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) τα μέλη της οποίας δεν κατέχουν διδακτορικό στην κατηγορία ΕΤΕΠ, αν και επιτελούν εξειδικευμένο τεχνικό και εργαστηριακό έργο και έχουν τα προσόντα της κατηγορίας ΕΤΕΠ. Πρόκειται για προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυξημένων προσόντων και μεγάλης εμπειρίας, το οποίο παρέχει έργο υποδομής στη λειτουργία ιδιαιτέρως εργαστηρίων όπου επιτελείται πειραματικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Η απουσία προσωπικού ΕΤΕΠ στα εργαστήρια αυτά σε συνδυασμό με τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες καθιστούν επιτακτική την παρουσία του προσωπικού αυτού Προσωπικό της κατηγορίας αυτής έχει ενταχθεί στην κατηγορία ΕΤΕΠ ήδη από το 2014 σε πέντε Ανώτερα Ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΦΕΚ 1250Β΄/16-5-2014), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 1610Β΄/18-6-2014), το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΦΕΚ 1849Β΄/7-7-2014), το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΦΕΚ 2875Β΄/27-10-2014) και πρόσφατα τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 290Β’/25-2-2015). Για λόγους ισονομίας θα πρέπει να υπάρξει στο νέο νόμο ρητή ρυθμιστική διάταξη δυνατότητας ένταξής κατόπιν αξιολόγησης του επιστημονικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) τα μέλη της οποίας δεν κατέχουν διδακτορικό, στην κατηγορία ΕΤΕΠ σε όλα τα Ανώτερα Ιδρύματα. Μια τέτοια ρύθμιση δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Πανεπιστημίων, αποδίδει την πραγματική κατάσταση απασχόλησης του προσωπικού τους και επιπλέον βοηθά στη στελέχωση των Εργαστηρίων με προσωπικό ΕΤΕΠ που χρειάζονται για την λειτουργία τους.