• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π..' | 26 Ιουνίου 2015, 13:17

    Ειδικότερα στο άρθρο 14, παρ. 1.7, σε ότι αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των μελών που εντάσσονται στην κατηγορία ΕΔΙΠ, πρέπει να υπολογιστεί και η επιστημονική προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού σε άλλους φορείς του Δημοσίου και όχι μόνο στα ΑΕΙ. Η προυπηρεσία σε φορείς του δημοσίου όπως ερευνητικά ιδρύματα ηδιδασκαλία σε σε δευτεροβάθμεια εκπαίδευση ή και αλλου πρέπει να αναγνωριστεί γιατί θα αξιοποιηθεί απο το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό κατά την εκπαίδευση των φοιτητών και γενικότερα κατά την άσκηση του επιστημονικού του έργου.