• Σχόλιο του χρήστη 'Μάγγου Μαριάννα' | 26 Ιουνίου 2015, 21:15

    Συμμετοχή του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΤΕΠ, του ΕΔΠ, και του ΔΠ στις εκλογές για την ανάδειξη Αρχών Διοίκησης στα ΑΕΙ ---------------------------------------------------------------------- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : -- Ο συντελεστής της κάλπης για τις κατηγορίες προσωπικού της δ) κάλπης (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και ΔΠ) κρίνεται πολύ μικρός (0.2), αφού δεν αντανακλά τη βαρύτητα και τη σημαντικότητα της συνεισφοράς του εν λόγω υπηρετούντος προσωπικού στη λειτουργία των ΑΕΙ. --Η συμμετοχή των κατηγοριών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΔΠ και του ΕΤΕΠ σε κοινή κάλπη με το Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) αποδυναμώνει εντελώς την εκλογική συμμετοχή των πρώτων λόγω της εξαιρετικά σημαντικής αριθμητικής υπεροχής του ΔΠ στα Ιδρύματα. --Η συμμετοχή των κατηγοριών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΔΠ και του ΕΤΕΠ σε κοινή κάλπη με το Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) κρίνεται αδόκιμη λόγω της διαφορετικότητας του ρόλου και του έργου των πρώτων (διδακτικό, επιστημονικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο) από το ΔΠ. ΠΡΟΤΑΣΗ : Η συμμετοχή των κατηγοριών προσωπικού του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΤΕΠ και του ΕΔΠ στις εκλογές για την ανάδειξη Αρχών Διοίκησης στα ΑΕΙ να γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη από εκείνη του Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) ως εξής : - Μία κάλπη για το ΕΕΠ, το ΕΔΙΠ, το ΕΔΠ και το ΕΤΕΠ με συντελεστή 0,15 (ιδανικά πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή αφαιρώντας ποσοστό από τους φοιτητές), και - Μία κάλπη για το Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) με συντελεστή 0,05 (με διόρθωση ως προς τη συμμετοχή, όπως παραπάνω).