• Σχόλιο του χρήστη 'Γεράσιμος Κορρές Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ' | 26 Ιουνίου 2015, 22:01

    1. Ο ρόλος του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Κέντρου/Ινστιτούτου. Αυτό άλλωστε είναι ξεκάθαρο από τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο ίδιος ο νόμος. Κατά συνέπεια δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ειδικά αυτές οι θέσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από καθεστώς πλήρους και όχι Πλήρους και Αποκλειστικής απασχόλησης όπως άλλωστε ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους ερευνητές του κέντρου. 2. Ο Διευθυντής μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα ΜΟΝΟ στο ίδιο ερευνητικό κέντρο που υπηρετεί. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα όπου Διευθυντές ασκούν ερευνητική δραστηριότητα σε σειρά ερευνητικών κέντρων ή Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 3. Είναι Θεμιτό ο εκάστοτε Διευθυντής ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ απασχόλησης να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο (και ΜΟΝΟ). Η ενασχόλησή του αυτή θα πρέπει να υπάγεται σε συγκεκριμένους κανόνες και έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται η λογική της ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών έναντι των υπολοίπων ερευνητών του ινστιτούτου/κέντρου. Επειδή σε τελική ανάλυση όλα τα ερευνητικά προγράμματα υπάγονται στα Ινστιτούτα, ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ασκείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου (όργανα που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να έχουν αποφασιστικό ρόλο στην διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ινστιτούτου).