• Σχόλιο του χρήστη 'Μάγγου Μαριάννα' | 27 Ιουνίου 2015, 06:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το νομοσχέδιο πολύ σωστά προβλέπει την ανάδειξη των εκπροσώπων των φορέων στα θεσμικά όργανα των ΑΕΙ μέσω των συλλογικών τους οργάνων. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις το προσωπικό για τις κατηγορίες ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι αριθμητικά μικρό (μικρότερο από 21 μέλη) και συνεπώς δεν μπορεί να ιδρύσει Σύλλογο. Στις περιπτώσεις αυτές οι συλλογικές διαδικασίες ορισμού εκπροσώπων μπορούν να γίνονται μεταξύ όλων των μελών του κάθε φορέα. Προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης διάταξης: «Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν λειτουργούν συλλογικά όργανα, ό,που στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο ορισμός εκπροσώπων των μελών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού, οι εκπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους.»