• Σχόλιο του χρήστη 'Bουλα' | 27 Ιουνίου 2015, 08:44

    Φυσικά και θα πρέπει οι πρυτάνεις να εκλέγονται απο το διοικητικό προσωπικό εφόσον παίρνουν αποφάσεις γι αυτο με τις γνωστές διαπιστωτικές τους πράξεις!