• Σχόλιο του χρήστη 'Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ' | 27 Ιουνίου 2015, 22:21

    Τα Ερευνητικά Κέντρα πρέπει να απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως οργάνων που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους