• Σχόλιο του χρήστη 'Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ' | 27 Ιουνίου 2015, 22:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 3. Να περιγραφούν τα εξειδικευμένα προσόντα των μελών της επιτροπής. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωμα, όπως επίσης και η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΤΑΚ