• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ' | 28 Ιουνίου 2015, 07:03

    Atruro 3.2.γ. Η συμμετοχή φοιτητών στο ειδικό σώμα εκλεκτόρων αποτελεί οπισθοχώρηση σε ένα αρνητικό παρελθόν στη βάση ενός ψευδώς δημοκρατικού επιχειρήματος: αφού ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, δικαιούνται να ψηφίζουν και στις Πρυτανικές. Παραβλέπει αυτή η συλλογιστική ότι η φοιτητική ιδιότητα διαφέρει από την ιδιότητα του πολίτη, γιατί ο υποψήφιος Πρύτανης κρίνεται με βάση το διοικητικό και ακαδημαϊκό του έργο, τα οποία ένας φοιτητής δεν είναι σε θέση να κρίνει, σε αντίθεση με τις πολιτικές θέσεις ενός κόμματος.