• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ' | 28 Ιουνίου 2015, 07:07

    Άρθρο 3.7 σε όλο το κείμενο προστίθεται η εξής «αθώα» φράση: «Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Νομίζω ότι έτσι εντείνεται η δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργείου σε θέματα που έπρεπε να αντιμετωπίζονται από το κάθε ΑΕΙ χωριστά. Στην πράξη η αυτοδιοίκηση καταργείται.