• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ' | 28 Ιουνίου 2015, 07:11

    Άρθρο 4.1.ε. Σωστά μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών στη Σύγκλητο σε αυτήν την αναλογία. Επίσης, σωστά μετέχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στη Σύγκλητο με έναν εκπρόσωπο. Ωστόσο οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν πολύ μεγαλύτερης διάρκειας σχέση με το ίδρυμα και διαφορετικά προβλήματα, από τους φοιτητές των ΠΜΣ. Πρέπει να έχουν και οι υποψήφιοι Δρ έναν εκπρόσωπο.