• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ' | 28 Ιουνίου 2015, 07:51

    Άρθρο 4.3.1β Δεν υπάρχει καμμιά πρόβλεψη για το ποιος εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ! Δεν οφείλει ο Πρύτανης να δίνει λόγο για το πώς εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός που ενέκρινε η Σύγκλητος; Εντάξει, καταργήσατε τα Συμβούλια που είχαν αυτόν τον ελεγκτικό ρόλο. Και τώρα, ποιος θα ασκεί τον έλεγχο; Η Σύγκλητος των 53 μελών; (!) έτσι διαφαίνεται στο 4.7.