• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ' | 28 Ιουνίου 2015, 07:41

    Άρθρο 14.1 και 2. Οι Πρυτάνεις και οι Κοσμήτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν θα ολοκληρώσουν τη θητεία τους καθώς θα πρέπει μέχρι τις 31.7.2016 να γίνει νέα εκλογική διαδικασία. Κανένα συλλογικά εκλεγμένο όργανο δεν καταργείται στα δημοκρατικά πολιτεύματα, όταν αλλάζει ο νόμος. Επιπλέον, η συχνή αλλαγή διοίκησης προκαλεί ασυνέχειες, δυσλειτουργίες, κενά διοίκησης και αλλαγές προσώπων στη διοικητική διάρθρωση. Όλα αυτά είναι πρόσθετο κόστος, σε χαλεπούς καιρούς.