• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 28 Ιουνίου 2015, 09:10

    Θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της Bologna είναι η αποσύνδεση τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος Bachelor μηχανικού χωρίς Master μηχανικού δε μπορεί να ασκήσει πουθενά το επάγγελμα του μηχανικού (στο Ηνωμένο Βασίλειο "Chartered Engineer") στην Ευρώπη παρά μόνο μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει το ίδιο και να ορίσει ως ελάχιστο προσόν για συμμετοχή στις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος το Master που ολοκληρώνει σπουδές τουλάχιστον 5 ετών. Η μεταρρύθμιση που είναι σκόπιμο να γίνει είναι το master να μην είναι κατ' ανάγκη ενιαίο αλλά να μπορεί να είναι και μεταπτυχιακό master σε άμεση συνάφεια με το Bachelor.