• Σχόλιο του χρήστη 'christos' | 28 Ιουνίου 2015, 10:37

    κύριοι του υπουργείου, με πικρία κάποιος διαπιστώνει την έλλειψη δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας που διέπει το παρόν σχέδιο νόμου, καθότι, ενώ αναγνωρίζονται αναδρομικά; τα παλαιά πτυχίων των πολυτεχνείων ως Meng, για τους παλαιότερους πτυχιούχους ΤΕΙ (προ 2001), δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη, παρόλο που τα πτυχία των ΤΕΙ προ και μετά 2001 είναι ισότιμα, όπως ρητώς ορίζεται στον Ν.2916/2001. Το υπουργείο οφείλει να νομοθετεί για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, και θεωρώ αδιανόητο και αντιδημοκρατικό την όποια μεροληψία τυγχάνει να προκύπτει από το παρόν σχέδιο νόμου. Κύριοι του υπουργείου, όταν ο νόμος διακρίνεται απο πνεύμα δικαιοσύνης, τότε μόνο γίνεται αποδεκτός από τους πολίτες, παρσκαλώ να το λάβετε σοβαρά υπόψη Με ιδιαίτερη εκτίμηση!!