• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Ζώης' | 28 Ιουνίου 2015, 12:32

    Παρατηρήσεις για το 1.δ : ι) Δεν υπάρχει ρύθμιση ότι ο εκπρόσωπος ενός Τμήματος στην Σύγκλητο πρέπει να είναι από ΟΛΕΣ τις βαθμίδες του ΔΕΠ. Επίσης δεν υπάρχει ρύθμιση ώστε κάθε φορά που εκλέγεται εκπρόσωπος να είναι από ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ βαθμίδα αλλά και ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ άτομο για κάθε Τμήμα. Οχι όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Παρατηρήσεις για το 2.α : ι) Θα ήταν προτιμότερο ο μέγιστος αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στην Σύγκλητο να είναι διαφορετικός για κάθε Πανεπιστήμιο π.χ. ένα μέλος ΔΕΠ ανά Τμήμα. Παρατηρήσεις για το 3 : ι) Ισως πρέπει να υπάρξει ρύθμιση ώστε η Σύγκλητος να μπορεί να επιλαμβάνεται σε πρώτο βαθμό οποιουδήποτε θέματος δεν αναφέρεται ρητά στους νόμους ότι είναι αρμοδιότητα πολυπρόσωπου ή μονοπρόσωπου οργάνου του Πανεπιστημίου (προβλέπεται στο 7) αλλά και σε δεύτερο βαθμό οποιουδήποτε θέματος είναι αρμοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.