• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΑ' | 28 Ιουνίου 2015, 13:24

    Άρθρο 16 §1 Προτείνω την αναδιατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ως εξής: «1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση:«και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών», διότι είναι αδιανόητη η εξαίρεση των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών από τον ερευνητικό ιστό της χώρας.