• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)' | 28 Ιουνίου 2015, 14:58

    Άρθρο 27: Διευθυντής ερευνητικού κέντρου – Διευθυντές ινστιτούτων Σχόλιο παραγράφου 5: Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 11, του άρθρου 16 του ν.4310/2014 της φράσης «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση καταλαμβάνει και τους διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη ή τη δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος», δίδεται η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες για δεύτερη θητεία διευθυντές να εκλεγούν για άλλη μια θητεία, στην ίδια ακριβώς θέση. Θεωρούμε ότι η δυνατότητα επανεκλογής για τρίτη θητεία στην ίδια ακριβώς θέση είναι υπερβολική και ζητάμε την τροποποίηση της προσθήκης ως εξής: «για την ίδια ακριβώς θέση. Η παρούσα περίπτωση περιλαμβάνει και τους διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος».