• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)' | 28 Ιουνίου 2015, 15:14

    Άρθρο 40: Αμοιβές αποδοτικότητας Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο, προκειμένου η δυνατότητα παροχής πρόσθετων αμοιβών, να μπορέσει να υλοποιηθεί, απαιτείται η άμεση υλοποίηση της παραγράφου 2, του άρθρου 23, του Ν.4310/14 σχετικά με την «χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για την πλήρη κάλυψη των μισθολογικών δαπανών των ερευνητών, των ΕΛΕ, του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων». Όπως γνωρίζετε η ελλιπέστατη επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους, έχει κάνει αναγκαία την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών των Ε.Κ., κατά το μεγαλύτερο τους ποσοστό, από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, μην αφήνοντας έτσι το περιθώριο για χορήγηση πρόσθετων αμοιβών.