• Σχόλιο του χρήστη '' | 28 Ιουνίου 2015, 18:10
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    -Στις αρμοδιότητες της Συγκλητου συμπεριλαμβάνεται "η έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος" (άρ. 4παρ. 3 εδ.η), άρα και του προγράμματος σπουδών που καταρτίζεται κάθε χρόνο από τη ΓΣ κάθε Τμήματος. Τούτο μου φαίνεται υπερβολικό, ως πρόσθετη και αδικαιολόγητη γραφειοκρατία, και προτείνω να απαλειφθεί. -Συμφωνώ με την άποψη υπέρ της συμμετοχής των Προέδρων των Τμημάτων στη Σύγκλητο (άρ.4παρ. 1.εδ. δ).