• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο' | 28 Ιουνίου 2015, 18:45

    Σχετικά με παράγραφο (2) εδάφιο (γ) Η συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα του Πανεπιστημίου μπορεί να θεωρηθεί ένα θετικό βήμα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν, κατά τα διεθνή πρότυπα, δικαίωμα στην εκλογή μονοπροσώπων οργάνων και θα έχουν δικαίωμα γνωμοδότησης και όχι ψήφου στα όργανα στα οποία συμμετέχουν. Η επαναφορά του δικαιώματος του εκλέγειν, όπως προτείνεται και στα ποσοστά που προτείνεται, αποτελεί επαναφορά στο από τους πάντες καταγγελλόμενο σύστημα διαπλοκής το οποίο διάβρωσε για δεκαετίες το ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σχετικά με παράγραφο (2) εδάφιο (ε) Μήπως πρέπει να λέει του προτελευταίου προσθετέου όρου Σχετικά με παράγραφο (8) Διαφωνούμε με την κατάργηση της ηλεκτρονικής ψήφου, καθότι η καθιέρωση της διευκόλυνε τη συμμετοχή των εκλεκτόρων και τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές οργάνων ξεπέρασαν σε πολλές περιπτώσεις το 90%.