• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο' | 28 Ιουνίου 2015, 18:46

    Για την παράγραφο (1) Σχετικά με το δ) – γιατί δεν συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων; Σχετικά με το ε) – τι γίνεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Σύλλογοι μελών ΔΕΠ, όπως στο Παν Κρήτης, όπου υπάρχουν τέσσερις σύλλογοι;