• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο' | 28 Ιουνίου 2015, 19:05

    Σχετικά με παράγραφο (1) Στο σημείο (β) αντιγράφεται ο ορισμός του φόρτου εργασίας σχεδόν όπως εκφράζεται με τη λογική του συστήματος ECTS χωρίς να το αναφέρει. Σχετικά με εδάφιο (δ) Δεν είναι κατανοητό σε τι αποσκοπεί η μετονομασία των ECTS σε Ισοδύναμες Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΙΕΜ) που… ισοδυναμούν σε ECTS!