• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΣ Συλλόγου Καθηγητών ΠΚ, Ηράκλειο' | 28 Ιουνίου 2015, 19:08

    Δεν συμφωνούμε με τη διάταξη για το άσυλο, καθότι επαναφέρει το θεσμικό πλαίσιο στο παρελθόν (ν. 3549/2007 και 3685/2008, νόμοι Γιαννάκου), ενώ είναι ιδιαίτερα ασαφές ως προς το ποιος έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στην ακαδημαϊκή ζωή χωρίς να την παραβιάζει και ποια θα είναι η αρχή που θα έχει το δικαίωμα απόφασης του πότε παραβιάζεται το Πανεπιστημιακό άσυλο (Επιτροπή Ασύλου).