• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 28 Ιουνίου 2015, 19:12

    Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ισχύουν και για τα μόνιμα μέλη. Να ληφθεί μέριμνα και για όλα τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ), διότι το ΠΔ 147/2009 αναφέρεται μόνο για τα Πανεπιστήμια!!! ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 147/2009 Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης...