• Σχόλιο του χρήστη 'Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΕΚΠΕ' | 28 Ιουνίου 2015, 21:39

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Αν. Υπουργέ και κ. Γενικέ Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ Προτείνουμε τη δημιουργία αυτοτελούς Τμήματος που θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες Σχολικές Δραστηριότητες, με την ονομασία Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων - Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αγωγής Υγείας -Πολιτιστικών Θεμάτων. Την πρότασή μας αυτή υποστηρίζουν και 1300 εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές τις υπογραφές των οποίων συγκέντρωσε το Δ.Σ. της Ένωσής μας. Ιστορικό, αναγκαιότητα Στις 29/8/2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Π.Δ.114 με τον Οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. Από την εφαρμογή του Π.Δ. η υπάρχουσα μέχρι τότε Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) έπαψε να υπάρχει, παρότι είχε επιδείξει τεράστιο έργο από την ίδρυσή της. Ειδικότερα, θέλουμε να σταθούμε στο κομμάτι που αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα θέματα Πολιτισμού. Με άλλα λόγια, σ’ αυτά που στο ελληνικό σχολείο είναι γνωστά ως «Σχολικές Δραστηριότητες» και στην ουσία προάγουν τη σχέση του σχολείου με τις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα διαμορφώνουν την εικόνα των σχολικών μονάδων στη συνείδηση των πολιτών. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Οργανογράμματος του Υπουργείου με τον συντονισμό της ΣΕΠΕΔ, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά σε πολλές περιπτώσεις και γονείς συμμετείχαν στις σχολικές δραστηριότητες, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι μόνο τη σχολική χρονιά 2012-2013, σύμφωνα με την πρώην ΣΕΠΕΔ και στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, υλοποιήθηκαν στα σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης 9.914 προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων εμπλέκοντας 19.027 εκπαιδευτικούς και 235.368 μαθητές/τριες. Τα προγράμματα αυτά συντόνισαν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων στην υπόλοιπη χώρα. Οι ίδιοι οργάνωσαν και υλοποίησαν συνολικά 439 σεμινάρια, ημερίδες και άλλες δράσεις. Παράλληλα στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της χώρας, 78.367 μαθητές/τριες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί τους παρακολούθησαν ημερήσια και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ 23.662 εκπαιδευτικοί και άλλοι ενήλικες των τοπικών κοινωνιών επιμορφώθηκαν σε 701 σεμινάρια, ημερίδες και δράσεις δια βίου μάθησης σε συνεργασία με Δ/νσεις Εκπαίδευσης και φορείς των τοπικών κοινωνιών. Το τεράστιο αυτό εκπαιδευτικό έργο επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με την πρώην Δ/νση ΣΕΠΕΔ, που συντόνισε το σύνολο των δραστηριοτήτων. Κι ενώ κανείς θα ανέμενε την αναγνώριση αυτού του έργου και τη διατήρηση της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ή έστω τη δημιουργία ενός αυτοτελούς Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με λύπη και βαθιά ανησυχία για το μέλλον διαπιστώσαμε ότι οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες σχολικές δραστηριότητες διαχέονται και αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Στον καινούργιο Οργανισμό του Υπουργείου οι αρμοδιότητες που πριν υπάγονταν στη ΣΕΠΕΔ κατακερματίστηκαν δημιουργώντας σωρεία λειτουργικών προβλημάτων. Ειδικότερα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέρος των αρμοδιοτήτων που την αφορούν έχει ανατεθεί στο Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανάμεσα σε 16 άλλα αντικείμενα), ενώ υπάρχει ξεχωριστό Τμήμα, το Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, τα ΚΠΕ υπάγονται στις αρμοδιότητες και των δύο προαναφερόμενων Διευθύνσεων. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι να παρατηρούνται συνεχείς καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των δράσεων, εξαιτίας του Τμήματος της Πρωτοβάθμιας που δεν γνωρίζει τις σχετικές διαδικασίες, με τελικό αποτέλεσμα να χάνεται ωφέλιμος χρόνος και να δημιουργείται αναταραχή στις τοπικές κοινωνίες (καθυστέρηση πληρωμής σε προμηθευτές κ.λπ). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όμως, όπως μέχρι σήμερα εφαρμόζεται στη χώρα μας, είναι ο μοναδικός θεσμός που εξασφαλίζει την άμεση συνεργασία μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και εντάσεις. Με τον νέο Οργανισμό του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, για τη λειτουργία του θεσμού απαιτούνται αποφάσεις διαφορετικών Διευθύνσεων και διαφορετικών Γενικών Γραμματειών. Το γεγονός αυτό έχει ήδη επιφέρει πολλαπλά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Έχει επιτείνει τη γραφειοκρατία και διαμορφώνει συνθήκες που αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στερώντας από τους μαθητές τη δυνατότητα συμμετοχής στον θεσμό που αποτελεί την αιχμή του ελληνικού σχολείου όσον αφορά στην εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών μάθησης. Επιπρόσθετα, είναι πια φανερό ότι απασχολείται επιπλέον προσωπικό στις Διευθύνσεις του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για την εξυπηρέτηση των αναγκών. Το μοντέλο του διαχωρισμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήταν το μοντέλο των πρώτων χρόνων εφαρμογής του θεσμού στη χώρα μας, τη δεκαετία του ’90. Στις αρχές όμως της δεκαετίας του 2000, το τότε ΥΠΑΙΘ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης Υπηρεσίας που να έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), δημιούργησε τη ΣΕΠΕΔ. Η αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιου τύπου υπηρεσιών άλλωστε υφίσταται και στον νέο Οργανισμό (όταν οι αρμοδιότητες αφορούν και στις δύο βαθμίδες). Παράδειγμα αποτελεί το αυτοτελές τμήμα των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ελπίζοντας στην άμεση αποδοχή του αιτήματός μας και στη συμπερίληψη της προτεινόμενης τροποποίησης στο Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, η Ένωσή μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.