• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ ΕΚ Αθηνά' | 28 Ιουνίου 2015, 22:58

    Οι ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα να είναι επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές ακόμα και χωρίς την πρόβλεψη για Πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ αλλά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι ομότιμοι Καθηγητές να μη καταλαμβάνουν θέσεις διοίκησης σε Ερευνητικά Κέντρα. Το ίδιο να ισχύει και για τους ομότιμους Ερευνητές.