• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ ΕΚ Αθηνά' | 28 Ιουνίου 2015, 23:06

    Προτείνεται να ενισχυθεί η συμμετοχή των ερευνητών στο εκλεκτορικό σώμα για τον διευθυντή ΕΚ και για τους διευθυντές ινστιτούτων. Μια λύση θα ήταν η εκλογή να γίνεται από το σύνολο των ερευνητών, ίσως και με τη συμμετοχή εξωτερικών μελών ή η 7μελής επιτροπή να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 μέλη ερευνητών από το ινστιτούτο. Ο διευθυντής του ΕΚ και οι διευθυντές των ινστιτούτων να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι διευθυντές να εκλέγονται για 4ετή θητεία και να υπάρχει ανώτατο όριο π.χ. οκτώ ετών, να είναι αυστηρό και να μην υπάρχουν παράθυρα ανανέωσης. Για το διευθυντή ινστιτούτου να θεσμοθετηθεί η θέση αναπληρωτή διευθυντή. Ο αναπληρωτής διευθυντής να εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών του ινστιτούτου ή/και να είναι μέλος του ΕΣΙ του ινστιτούτου. Σε περίπτωση κωλύματος, έλλειψης ή απουσίας να αντικαθιστά το διευθυντή πλήρως, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο ΔΣ του ΕΚ.