• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Αναστασιάδης' | 28 Ιουνίου 2015, 23:13

    Άρθρο 27, παρ. 3 του νομοσχεδίου: Μετά την λήξη της θητείας Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, αναφέρεται πως μπορεί να συνεχίσει ο ίδιος ως Διευθυντής (άρα και ως Μέλος του ΔΣ) για διάστημα το πολύ 3 μηνών. Στην συνέχεια αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή (ή εάν είναι υποψήφιος από τον αρχαιότερο Ερευνητή Α’), ο οποίος όμως δεν είναι μέλος του ΔΣ άρα δεν μπορεί να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων ή στην απαρτία. Εάν η βούληση του Νομοθέτη είναι να μην παρατείνονται οι θητείες των Διευθυντών λόγω καθυστερήσεων στην εκλογή και τον διορισμό του καινούργιου, προτείνω να αντικατασταθεί η παράγραφος αυτή με άλλη που θα ορίζει πως «το Υπουργείο (ή η ΓΓΕΤ) ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να προκηρύσσει τις θέσεις των Διευθυντών ΕΞΙ μήνες πριν την λήξη της θητείας τους». Αυτό θα έλυνε το πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας τόσο στα Ινστιτούτα όσο και στα ΔΣ των Κέντρων. Άρθρο 27, παρ. 10 του νομοσχεδίου: Στην συγκρότηση των Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, το άρθρο προτείνει να συμπεριλαμβάνονται 7 από το σύνολο των 22 εν δυνάμει εκλεκτόρων από τους Ερευνητές του εν λόγω Ινστιτούτου (και μετά Κέντρου) και μάλιστα 2 από αυτούς να είναι μέλη της 7-μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων. Είναι αδιανόητο για εμένα να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης για θέση Διευθυντή Ερευνητές του Ινστιτούτου οι οποίοι εν δυνάμει είχαν ή έχουν ή θα έχουν σχέση εξάρτησης από τον εν λόγω Διευθυντή. Τα άρθρο θα μπορούσε να προβλέψει ποσόστωση όσον αφορά Ερευνητές σε σχέση με Μέλη ΔΕΠ αλλά πρέπει να αποκλείσει τους Ερευνητές και τα Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ του Ινστιτούτου και του Κέντρου (οι τελευταίοι λόγω πιθανών φιλικών ή εχθρικών σχέσεων με τους Υποψηφίους).