• Σχόλιο του χρήστη 'Αγγελική ΑΛεξοπούλου' | 28 Ιουνίου 2015, 23:15

    Η κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα, η οποία προκύπτει από τη μη περιγραφή της, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε μια ολόκληρη γενιά αξιόλογων νέων επιστημόνων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αποκλεισθεί από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοείται ότι πολλοί από τους νέους επιστήμονες, που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει προσόντα για να διεκδικήσουν μια θέση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, έχουν προσφέρει πολύτιμο έργο στελεχώνοντας πολλά τμήματα κεντρικών και περιφερειακών ΑΕΙ ως συμβασιούχοι διδάσκοντες και θα ήταν άδικο να μην τους δοθεί η δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στην ούτως η άλλως επισφαλή βαθμίδα του λέκτορα. Τέλος, πρόκειται για μια βαθμίδα που βοηθάει ποικιλοτρόπως τον νέο επιστήμονα ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και σε διδακτικό και σε ερευνητικό επίπεδο.