• Σχόλιο του χρήστη 'σχολιαστης' | 28 Ιουνίου 2015, 23:42

    Δεδομενης της ισοτιμης αντιμετωπισης των μελων ΔΕΠ και ΕΠ στο παρον νομοσχεδιο, η παράγραφος 11 του άρθρου 8, που αναφέρεται στις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ να τροποποιηθεί ως εξής: Στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), όπου «οι Καθηγητές και οι Λέκτορες» αντικαθίστανται με τον όρο «τα Μέλη ΔΕΠ» και όπου «Πανεπιστήμιο» αντικαθίσταται με τον όρο «ΑΕΙ». Καταργείται η φράση «Τα όσα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των Τ.Ε.Ι».