• Σχόλιο του χρήστη 'Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ' | 28 Ιουνίου 2015, 23:57

    Η επαναφορά των σώματος των φοιτητών στην εκλογή των αρχών διοίκησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μας πηγαίνει τριάντα χρόνια πίσω. Στην περίπτωση που οι φοιτητές επανέλθουν στις εκλογικές διαδικασίες ο συντελεστής στον αλγόριθμο πρέπει να μειωθεί σε λιγότερο από το μισό. Παράλληλα οι φοιτητές (προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί-υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία: των φοιτητών του Ιδρύματος. Με τον διαχωρισμό των φοιτητών, οι μεταπυχιακοί φοιτητές που είναι φοιτητές μικρής παραμονής στο ίδρυμα (ένα με ενάμισυ χρόνο)έχουν δυσανάλογα μεγάλη συμμετοχή στην εκλογή των οργάνων διοίκησης.