• Σχόλιο του χρήστη 'Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ' | 29 Ιουνίου 2015, 00:12

    Η Σύγκλητος είναι πολυπληθής όπως προτείνεται. Δεν θα είναι λειτουργική και μάλιστα θα ασκεί επιπλέον και όλες τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου σήμερα Συμβουλίου Ιδρύματος. Να υπάρχει εκπροσώπηση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, καθώς και 1-2 φοιτητές. Τα Τμήματα να εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο από τον Πρόεδρο τους και να εναλλάσσονται κυκλικά, ετησίως. Η Σύγκλητος δεν πρέπει να έχει πλέον των 21 μελών, ώστε να αποτελεί εγγύηση για τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του οργάνου. Στο άρθρο 1δ) με την διατύπωση «εκπροσώπους μελών ΔΕΠ» δεν διευκρινίζεται ο αριθμός τους ανά Τμήμα. Επίσης ο ορισμός των αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων πρέπει να είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Πρύτανη.