• Σχόλιο του χρήστη 'Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ' | 29 Ιουνίου 2015, 00:15

    Σε όλο το άρθρο, όπου αναφέρεται «μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ», να γίνει «μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ». Τα προσόντα των διαφόρων βαθμίδων ΔΕΠ δεν αναφέρονται πουθενά. Σύμφωνα με τον 4009/2011 τα προσόντα των διαφόρων βαθμίδων ΔΕΠ καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, με ισχύ μεταβατικών διατάξεων μέχρι την έκδοση των Οργανισμών. Στον παρόντα νόμο καταργείται το άρθρο 17 του 4009/2011 το οποίο παραπέμπει στον Οργανισμό για τα προσόντα των μελών ΔΕΠ. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται μόνο στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.Ποιά θα είναι τα προσόντα των υπόλοιπων βαθμίδων ΔΕΠ? Επίσης δεν ξεκαθαρίζεται η υπόσταση της βαθμίδας του Λέκτορα. Το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ να παραμείνι με βελτιώσεις στη λειτουργία του.