• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 29 Ιουνίου 2015, 00:30

    Στην παρ. 8: Να υπάρξει πρόβλεψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος θα διορίζεται από το ΔΣ αμέσως θα μετά την εκλογή του Διευθυντή και θα προτείνεται από το ΕΓΣΙ.