• Σχόλιο του χρήστη 'mara' | 29 Ιουνίου 2015, 00:35

    Γιατί το ΔΙΚΑΤΣΑ έπαψε να αναγνωρίζει τα Master di Secondo Livello από την Ιταλία ως ισότιμα με τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης την στιγμή που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με το διδακτορικό και για να τα πραγματοποιήσει κάποιος πρέπει να έχει πέρα από το βασικό πτυχίο και πτυχίο εξειδίκευσης (3+2 έτη) (laurea magistrale);; παρακαλώ να αρθεί αυτή η αδικία και να αναγνωρίζονται και τα master di secondo livello ως ΜΔΕ όπως συνέβαινε μέχρι τώρα Σας ευχαριστώ