• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 29 Ιουνίου 2015, 01:41

    Έχω την άποψη ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις θα πρέπει να εκλέγονται μόνο από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου ΑΕΙ. Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να υπάρχουν συνδυασμοί αλλά μία ενιαία λίστα υποψηφίων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων. Επίσης να υπάρχει μία κάλπη για την εκλογή Πρύτανη με δικαίωμα μίας ψήφου και μία ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή Αντιπρυτάνεων με δικαίωμα ψήφων όσοι και οι Αντιπρυτάνεις. Προτείνω η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων να γίνεται από την πρώτη ψηφοφορία και μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας των δύο πρώτων να επαναλαμβάνεται μεταξύ αυτών η ψηφοφορία. Επίσης ο πρώτος σε ψήφους Αντιπρύτανης να επιλέγει τη θέση αντιπρύτανη την οποία επιθυμεί, ο δεύτερος την επόμενη και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση εκλογής υποψηφίου σε θέση Πρύτανη και σε θέση Αντιπρύτανη , η θέση Αντιπρύτανη να καταλαμβάνεται από τον επόμενο σε αριθμό ψήφων υποψήφιο. Επιπλέον προτείνω να μην υπάρχει περιορισμός στο να μπορούν να θέσουν ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις υποψηφιότητα για δεύτερη συνεχή θητεία στις θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων που κατείχαν.