• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Αθανασάκης' | 29 Ιουνίου 2015, 01:46

    Στην παρ.1α) αντί για <>, να αναφερθεί <>. Να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τουλάχιστον 3 φορές σε κάθε μάθημα ανά έτος τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα ,δηλαδή σε κάθε εξεταστική περίοδο να εξετάζονται χειμερινά και εαρινά μαθήματα. Τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα αθροιστικά στις 2 ή 3 ή περισσότερες εξετάσεις τους ετησίως, το σύνολο των επιτυχόντων να μη δύναται να είναι μικρότερο του 50%, διότι όταν συμβαίνει το αντίθετο σε ένα μάθημα κατά τη γνώμη μου σημαίνει ή ότι ο καθηγητής αυτού του μαθήματος έχει δυσανάλογες απαιτήσεις στην εξέτασή του σε σχέση με όσα δίδαξε στο μάθημα αυτό ή ότι το μάθημα αυτό δε διδάχθηκε σωστά . Nα μην υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί επιτυγχάνουν στις εξετάσεις μαθημάτων επομένων εξαμήνων οφείλοντας μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα. Για τα Τμήματα ή Σχολές ΑΕΙ να υπάρχει τετραετής ελάχιστη κανονική διάρκεια σπουδών. Να μην υπάρχει ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, καθώς είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι αποφοιτούν ενωρίτερα από την κανονική διάρκεια σπουδών και δε δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι δωρεάν. Όσοι φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να έχουν τις ίδιες παροχές με όσους φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ή διπλώματος. Ο χαρακτηρισμός του πτυχίου ή διπλώματος ως «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα» να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα Α.Ε.Ι., δηλαδή για βαθμό από 5 έως 6,49 «Καλώς», από 6,50 έως 8,49 «Λίαν Καλώς» και από 8,49 έως 10 «Άριστα». Όσον αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις να μην απαιτείται ούτε βαθμός τουλάχιστον 5/10 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ούτε μέσος όρος των εξεταζόμενων μαθημάτων 5/10, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί τα μαθήματα αυτά και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με βάση το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Για την απόκτηση τρίτου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να εγγράφεται κάποιος σε Τμήμα ή Σχολή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, ως υπεράριθμος, δεδομένου ότι με την απόκτηση ήδη δύο(2) πτυχίων ή διπλωμάτων έχει αποδείξει την αξία του να εγγραφεί σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. και να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Να μην υπάρχει μέγιστος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές ή σπουδαστές να μπορούν να δηλώσουν χωρίς προϋποθέσεις μαθήματα από μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών. Να μην υπάρχει προκαθορισμένη σειρά δήλωσης μαθημάτων. Να υπάρχει πρωινό 8:00 έως 14:00 και απογευματινό 16:00 έως 22:00 κλιμάκιο παρακολούθησης μαθημάτων. Αυτό θα διευκολύνει τόσο τους εργαζόμενους φοιτητές στην παρακολούθηση μαθημάτων όσο και τους καθηγητές οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση εκτός των ΑΕΙ, ενώ θα συμβάλλει και σε οικονομία χώρου καθώς σε κάθε αίθουσα θα εξυπηρετούνται δύο(2) αντί του ενός(1) κλιμακίου. Έχω την άποψη ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια δε θα πρέπει να απονέμουν πτυχία ή διπλώματα αλλά μόνο Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα. Επίσης η εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων. Από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησα σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας τα οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , περίπου πεντακοσίων (500) στο σύνολο, δεν υπάρχει ούτε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο να μην έχει κατά την άποψη μου τουλάχιστον ένα κριτήριο επιλογής των υποψηφίων (συνέντευξη, βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.ά.) το οποίο να μην είναι αντιδεοντολογικό και να μη στρεβλώνει το αποτέλεσμα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σημειωτέον ότι ορισμένα από αυτά τα κριτήρια ,όπως υπεύθυνη δήλωση υποψηφίων ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι και παράνομα (η έρευνά μου αυτή ολοκληρώθηκε το 2011). Ομοίως και η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται με ορισμένα από τα προαναφερθέντα κακώς κείμενα κατά τη γνώμη μου κριτήρια. Σχετικώς με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών παρακαλώ να εισάγετε συν τοις άλλοις και τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις: i) Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών να μην υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι μία εξειδίκευση την οποία όλοι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν την ικανότητα να κάνουν. Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι. Η μόνη απαίτηση για την επιλογή υποψηφίου σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή για την επιλογή του ως υποψηφίου διδάκτορα θα πρέπει να είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. και τα λοιπά κριτήρια επιλογής να συνεκτιμώνται. ii) Στα κριτήρια επιλογής τόσο των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των υποψηφίων διδακτόρων να μην υπάρχουν κριτήρια αντιδεοντολογικά ή παράνομα, όπως αυτά τα οποία έχω προαναφέρει. iii) Σε ότι αφορά τα μεταπτυχιακά μαθήματα να έχουν βάση επιτυχίας 5/10 και όχι μεγαλύτερη και η επαναλαμβανόμενη αποτυχία σε αυτά να μην αποτελεί αιτία διαγραφής μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα. iv) Δεδομένου ότι οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι ένα μικρό ποσοστό των θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών και ότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν ενδιαφέρονται για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και δεσμεύουν τις περισσότερες θέσεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών , οι υποψήφιοι διδάκτορες να μην υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία δεν είναι κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να δύνανται να υποχρεωθούν κατά περίπτωση να παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε μεταπτυχιακά μαθήματα με βάση επιτυχίας 5/10, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής τους και παράλληλα με αυτή. Επίσης να μπορούν να εξετάζονται οσεσδήποτε φορές μέχρι να επιτύχουν σε αυτά. v) Για τους υποψηφίους διδάκτορες στους οποίους χρεώνονται μεταπτυχιακά μαθήματα ισχυρίζομαι ότι δε θα πρέπει να αυξάνεται ο ελάχιστος χρόνος κτήσης της Διδακτορικής Διατριβής τους από τρία(3) σε τέσσερα(4) έτη, διότι η πείρα των προηγουμένων ετών έχει αποδείξει ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορούν να περατώσουν τόσο τα χρεωμένα σε αυτά μεταπτυχιακά μαθήματα όσο και τη Διδακτορική Διατριβή τους σε τρία(3) έτη. vi) Τουλάχιστον στους υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να μην χρεώνονται μεταπτυχιακά μαθήματα . vii) Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. viii)Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια φοίτησης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. ix) Να αναγνωρίζονται τουλάχιστον οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων πενταετούς διάρκειας σπουδών ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, όπως αρκετά πανεπιστήμια τους έχουν ήδη αναγνωρίσει, χωρίς κατάτμηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. x) Η οποιαδήποτε απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων στο Α.Ε.Ι. πέραν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους ,όπως η συμμετοχή τους σε παραδόσεις μαθημάτων, η επιτήρηση σε εξετάσεις κ.ά., να μην είναι υποχρεωτική και να αμείβεται με ωριαία αντιμισθία.