• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Συργιάννη' | 29 Ιουνίου 2015, 05:58

    Σχετικά με το 1.1.ζ΄: «το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος» θα πρέπει να προστεθεί:«Θέματα που αφορούν τις οργανικές θέσεις των στελεχών εκπαίδευσης» και να ρυθμιστεί το θέμα των οργανικών θέσεων για τα στελέχη εκπαίδευσης, που προέκυψε με την εφαρμογή του Ν. 3966/2011 στα Πειραματικά Σχολεία (και την υπ. αρ. 85748/Δ1/25-6-2013) , δηλαδή Σχολικοί Σύμβουλοι, μετά από πολυετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία και επανειλημμένες αξιολογήσεις, να μένουν χωρίς οργανική θέση και στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ ως ακολούθως: «Tα στελέχη εκπαίδευσης, με οργανική θέση σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο, την οποία απώλεσαν λόγω της εφαρμογής του ν. 3966/2011 χωρίς να τους αποδοθεί μέχρι και σήμερα οργανική θέση σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της περιοχής του Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου της απολεσθείσας θέση τους, να τοποθετούνται άμεσα και με προτεραιότητα (έναντι υπεραριθμιών, ειδικών κατηγοριών) σε κενή οργανική θέση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της περιοχής του Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου της απολεσθείσας θέσης τους με τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων>. Με εκτίμηση Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων Ζαχαρίας Μανουσαρίδης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής