• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΕΠ ΕΜΠ' | 29 Ιουνίου 2015, 07:01
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παρ. 1στ για τους εκπροσώπους των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, προτείνεται να διαγραφεί ο καθορισμός της θητείας τους, αφού οι εκπρόσωποι ορίζονται από τα συλλογικά όργανα κάθε κατηγορίας προσωπικού με συχνότητα ανά δύο έτη: «στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού».