• Σχόλιο του χρήστη 'B.Π' | 29 Ιουνίου 2015, 07:37

    Mόνιμοι Λέκτορες Οι Νόμοι, Σουφλιά, Διαμαντοπούλου , και Αρβανιτόπουλου έχουν στερήσει από τους Μόνιμους Λέκτορες : • το δικαίωμα Αυτοδύναμης διδασκαλίας και Επίβλεψης Διδακτορικών που οι Λέκτορες είχαν από τον Ν. 1268. • Ο δεύτερος από τους νόμους απαγόρεψε και την εξέλιξη των Μόνιμων Λεκτόρων σε ανώτερη βαθμίδα, • ο τελευταίος έδωσε "μόνο" το δικαίωμα αιτήματος εξέλιξης των. Με αυτά τα δεδομένα γίνεται εκλογή με “ανοιχτή διαδικασία” υποψηφίων και • πολύ συχνά επιλέγεται ο εξωτερικός υποψήφιος για τον λόγο αύξησης έτσι των μελών ΔΕΠ του τμήματος, αφού ο μονιμος Λέκτορας δεν απολύεται αν δεν επιλεγεί. • Ο υποψήφιος του εσωτερικού(που ζητά την προκήρυξη της θέσης που κατείχε) δεν είχε τα ίδια δικαιώματα για απόκτηση των απαραίτητων προσόντων με άλλους συνυποψήφιους. Πρακτικά συμμετέχει σε μια διαδικασία κρίσης που υποστηρίζει την “ισότητα μεταξύ άνισων η οποία και συνιστά την μεγαλύτερη ανισότητα” και χρόνια αδικία.